Meldpunt geschillen

Wat is het meldpunt geschillen

Het meldpunt geschillen is een plaats waar klachten vanwege producenten-veehouders, handel of slachthuizen worden gebundeld om, na controle op ontvankelijkheid en volledigheid, voor te leggen aan een geschillencommissie die de klacht zal behandelen.


Wat is de geschillencommissie

De geschillencommissie is een neutrale commissie van experts. De samenstelling bestaat uit 3 vertegenwoordigers uit de slachthuissector en 3 vertegenwoordigers uit de producentensector (1 ABS, 1 Boerenbond, 1 FWA). Indien de situatie dat verzoekt kan er beroep gedaan worden op externe experts voor bepaalde aspecten van een dossier. De geschillencommissie zal zich op regelmatige basis beraden over de inkomende dossiers en tracht deze binnen een aanvaardbare termijn af te handelen.

Voor meer informatie over de werking en procedure klik hier.


Voorkomen van een geschil

Het voorkomen van geschillen is uiteraard steeds te verkiezen boven het melden van geschillen.

Voorkom het meegeven van een “blanco cheque”. Maak daarom altijd op voorhand goede, schriftelijke en ondertekende afspraken tussen beide partijen over volgende veel voorkomende punten:

- verkoop op voet, levend gewicht (op basis van welke bascule) of warm karkasgewicht
- gewichtsaftrok in kilo’s of procenten
- de aanbiedingsvorm van runderen
- zijn er nog commissies of transportkosten
- de voorkomende aftrekposten
- de betalingstermijn
- zijn de prijzen per kilo afhankelijk van het SEUROP klassement of van het geraamd % mager vlees bij varkens

Een verdere duiding van te voorkomen punten volgt hier.
Extra aandachtspunten in verband met commerciële afspraken hier.
De vrijblijvend beschikbare modelovereenkomsten en checklists staan hier.

Een geschil kan slechts een geschil zijn als er afspraken niet nageleefd worden.


Melding van een geschil

De melding van een geschil kan enkel op naam en schriftelijk gebeuren, vergezeld van een duidelijke omschrijving en de nodige bewijsstukken (vb. verkoopovereenkomst, facturen, weegbonnen…).

Voordat een dossier aan de eigenlijke geschillencommissie wordt voorgelegd, wordt het eerst anoniem gemaakt door de dossierhouder binnen I.V.B. 

1) Melding via de website: vul onderstaand uw gegevens in en voeg de bewijsstukken in bijlage toe.
2) Melding via de post: download het formulier om in te vullen en op te sturen hier.

Postanschrift:
Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw
Kiewitstraat 122 b1
BE-3500 HASSELT

Let op! Verzend enkel kopieën van bewijsstukken per post. Bewaar originele stukken steeds zelf en houd deze ter beschikking voor mogelijke inzage door de geschillencommissie.

I.V.B. bekijkt de ontvankelijkheid van het dossier en zal u hierna contacteren voor het verdere verloop.

*
*
*
*
*
*
  Runderen
  Varkens
  Runderen en varkens
*
Bedankt voor je inzending.
Het formulier is niet correct ingevuld. Controleer onderstaande gegevens.