•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Exporter au format PDF

Verklaring bij de uitslagformulieren met classificatieresultaten

Formulier classificatieresultaten varkens

      

     

Voorbeeld uitslagformulier - individuele rapporten - VARKENS - automatisch indelingstoestel

Voorbeeld uitslagformulier - individuele rapporten - VARKENS - priktoestel

Voorbeeld uitslagformulier - samenvattende/trimestriële rapporten - VARKENS - automatisch indelingstoestel

Voorbeeld uitslagformulier - samenvattende/trimestriële rapporten - VARKENS - priktoestel

Periode:

Met de periode wordt bedoeld, de periode door de producent gekozen.

Aantal Varkens:

Aantal geslachte varkens waarvan de gegevens opgeslagen zijn in de database van I.V.B.

Dood tijdens transport:

Aantal dood tijdens transport.

Afgekeurd:

Aantal afgekeurd.

In observatie: 

Aantal in observatie geweest.

Beren en binnenberen:

Aantal beren en binnenberen die als mestvarkens geslacht werden en waarvan deze aanduidingen opgeslagen zijn.

Aantal niet uitgevoerde metingen:

Aantal geslachte varkens waarvan er geen classificatieresultaten opgeslagen zijn.

Aantal niet synchroon uitgevoerde metingen:

Aantal geslachte varkens die op een ander dan het normale tijdstip geclassificeerd werden (na verblijf in observatie, of na een panne aan de slachtlijn waardoor de tijd tussen het kelen en classificeren meer dan 45 minuten bedraagt, enz.)

Totaal geclassificeerd:

Aantal geslachte varkens waarvan de classificatieresultaten opgeslagen zijn.

 

Slachthuis, indelingstoestel % mager vlees en type camera:

Geeft het slachthuis aan waar de varkens werden geslacht, samen met het type toestel aan waarmee het geraamd aandeel mager vlees en in voorkomend geval de conformatie werd gemeten en werd berekend. De toestellen met achtervoegsel ’12 werken volgens de formule van 2012.

 

Slachtdatum:

Datum waarop het dier geslacht werd.

Oormerknummer:

Het oormerknummer van uw dier.

Weegnummer:

Het volgnummer dat in het slachthuis aan het geslachte dier toegekend werd.

Geslacht:

Het geslacht van het geslachte dier.*

Warm karkasgewicht:

Het gewicht vastgesteld op het ogenblik van de weging en indeling op de slachtlijn.

Koud karkasgewicht:

Het karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme karkasgewicht te verminderen met 2 procent.

Geraamd % mager vlees:

Geraamd aandeel mager vlees uitgedrukt in procent, berekend volgens de wettelijk vastgelegde formule.*

Rugspekdikte X1:

Het resultaat van de meting door het voormelde toestel van de dikte van het rugspek (met inbegrip van de zwoerd) tussen de 3de en 4de laatste rib.*

Spierdikte X2:

Het resultaat van de meting door het voormelde toestel van de dikte van de spier tussen de 3de en 4de laatste rib.*

Max breedte van de ham:

De maximale horizontaal gemeten breedte van de ham, uitgedrukt in mm.*

Hoek van de ham:

De hoek van de ham in graden, gemeten in afwijking van de horizontale lijn.*

Type-index:

Het resultaat van een berekening van een type-index op basis van beide voorgaande maten en het geraamd aandeel mager vlees volgens de wettelijk vastgelegde formule.*

Commercieel klassement:

De aanduidingen van eventuele commerciële klassementen die door het slachthuis zijn meegedeeld. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een commercieel klassement dat desgevallend berekend werd op basis van de meetresultaten ofwel een manueel uitgevoerd klassement.*

Onvolledige karkas:

De aanduidingen van delen die van de betrokken karkas die verwijderd werden om veterinaire reden.*

Aanbiedingsvorm van varkenskarkassen:

Alleen aanbiedingsvorm 0 is toegelaten.

 

Aantal dieren per percentage Geraamd Aandeel Mager Vlees:

In deze tabel wordt een overzicht berekend voor alle individueel gemeten varkens in functie van de SEUROP-indeling en in functie van het behaalde % mager vlees. Hierbij wordt na het % mager vlees het aantal dieren die dit cijfer behaald hebben vermeld.

Aantal dieren per gewichtsklasse:

Hierbij wordt een gelijkaardig overzicht berekend maar dan in functie van het warm karkasgewicht.

Aantal dieren met code leesbaarheid klophamernummer:

Hierbij wordt een overzicht berekend van het aantal dieren in functie van de leesbaarheid op de slachtlijn van het aangebrachte klophamernummer, voor zover het slachthuis deze gegevens meedeelt aan I.V.B.

 

* Voor zover dit correct wordt doorgezonden door het slachthuis en/of beschikbaar is voor het betreffende indelingstoestel.

IVB utilise des cookies pour stocker votre expérience de navigation sur ce site Web pour le rendre plus facile.ContinuerEn savoir plus sur les cookies